Købe Amitriptinova (Amitriptyline) Uden Recept

Købe AmitriptinovaKøbe Amitriptinova Online Uden Recept

AMITRIPTINOVA (AMITRIPTYLINE) INDIKATIONER


Amitriptylin bruges til behandling af depression. Amitriptylin er et tricyklisk antidepressivum. Hvor tricykliske antidepressiva menes at øge aktiviteten af ​​visse kemikalier i hjernen (noradrenalin, serotonin), som hjælper med at forbedre stemningen.

AMITRIPTINOVA (AMITRIPTYLINE) VEJLEDNING


Brug Amitriptylin som anvist af lægen.

Amitriptylin kan tages sammen med mad eller på tom mave.
Undgå at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, mens du tager Amitriptylin.
Amitriptylin kan tage op til 30 dage for at kontrollere symptomer på depression. Fortsæt med at bruge Amitriptylin selvom du føler dig godt. Gå ikke glip af nogen dosis.
Hvis du glemmer en dosis af amitriptylin, tage den så hurtigt som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, så spring den glemte dosis over og gå tilbage til dit normale dosering. Tag ikke 2 doser på én gang.

Spørg din sundhedspleje udbyder de spørgsmål, du måtte have om, hvordan du bruger Amitriptylin.

AMITRIPTINOVA (AMITRIPTYLINE) OPBEVARING


Store Amitriptylin ved stuetemperatur under 86 grader F (30 grader C) i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra varme, fugt og lys. Må ikke opbevares i badeværelset. Hold Amitriptylin utilgængeligt for børn og væk fra kæledyr.

Brug IKKE Amitriptylin, hvis:

du er overfølsom over for en ingrediens i Amitriptylin
du i øjeblikket tager eller har taget en MAO-hæmmer (MAO) (f.eks phenelzin, selegilin) ​​inden for de sidste 14 dage
du tager antihistaminer (fx diphenhydramin), cisaprid, droperidol, en ketolid (f.eks telithromycin), et makrolid (fx erythromycin), mibefradil eller pimozid
du er ved at komme fra et hjerteanfald.

Kontakt din læge eller sundhedspleje udbyder det samme, hvis nogen af ​​disse gælder for dig.

Nogle medicinske tilstande kan interagere med amitriptylin. Fortæl din læge eller apoteket, hvis du har nogen medicinske tilstande, især hvis en af ​​følgende gælder for dig:

hvis du er gravid, planlægger at blive gravid, eller ammer
hvis du tager nogen recept eller nonprescription medicin, drogetilberedningen eller kosttilskud
hvis du har allergi over for medicin, fødevarer eller andre stoffer
hvis du har en historie af psykisk sygdom (fx bipolar lidelse, mani, manio-depression), eller har overvejet eller forsøgt selvmord
hvis du har grøn stær, en uregelmæssig hjerterytme, hjertesygdomme, brystsmerter, leversygdom, prostata problemer, thyreoidea sygdom, eller er ude af stand til at tisse (urinretention)
hvis du har en historie af krampeanfald, epilepsi, eller porfyri.

Noget medicin kan interagere med amitriptylin. Fortæl din læge, hvis du tager anden medicin, især et af følgende:

MAO (f.eks phenelzin, selegilin), fordi de kan forårsage alvorlige, nogle gange livstruende reaktioner. Tag IKKE MAO-hæmmere med, eller inden for 2 uger at tage Amitriptylin
Anticholinergika (f.eks scopolamin), bupropion, cimetidin, fluconazol, phenothiaziner (fx chlorpromazin), SSRI (fx fluoxetin), terbinafin eller valproat, fordi bivirkninger såsom sløret syn, vanskelig vandladning, døsighed eller sedation, mundtørhed, eller uklarhed kan forekomme
Antihistaminer (fx diphenhydramin), cisaprid, droperidol, ketolider (f.eks telithromycin), makrolider (f.eks erythromycin), mibefradil, pimozid eller streptograminer (f.eks quinupristin / dalfopristin), fordi alvorlige bivirkninger på hjertet (f.eks racing hjerteslag , svimmelhed, besvimelse, livstruende unormal hjerterytme, der fører til bevidstløshed og manglende hjerteslag, kan forhøjes med Amitriptylin
Carbamazepin, thyreoidea medicin (f.eks levothyroxin) eller stimulanser (f.eks albuterol, pseudoephedrin), fordi deres bivirkninger kan forhøjes med Amitriptylin
Warfarin fordi bivirkninger såsom alvorlig blødning kan forhøjes med Amitriptylin
Clonidin, guanethidin eller guanfacin fordi effektiviteten af ​​disse lægemidler kan være nedsat.

Det kan ikke være en komplet liste over alle interaktioner, der kan opstå. Spørg din sundhedspleje udbyder, hvis Amitriptylin kan interagere med andre lægemidler, du tager. Check med din sundhedspleje udbyder, før du starte, stoppe eller ændre dosis af anden medicin.
Vigtige oplysninger om sikkerhed:

Amitriptylin kan forårsage svimmelhed, døsighed eller sløret syn. Må ikke køre bil, betjene maskiner eller gøre noget andet, der kunne være farligt, indtil du ved, hvordan du reagerer på Amitriptylin. Brug Amitriptylin alene, sammen med andre lægemidler, eller med alkohol kan mindske din evne til at køre bil eller udføre andre potentielt farlige opgaver.
Undgå at drikke alkohol eller tage andre lægemidler, der forårsager døsighed (f.eks beroligende midler, beroligende midler), mens du tager Amitriptylin. Amitriptylin vil føje til virkningerne af alkohol og andre beroligende. Spørg på apoteket, hvis du har spørgsmål om, hvilke lægemidler er depressiva.
Amitriptylin kan forårsage svimmelhed, uklarhed eller besvimelse, alkohol, varmt vejr, motion, eller feber øge disse effekter. For at forhindre dem, sidde op eller stå langsomt, især om morgenen. Sidde eller ligge ned ved det første tegn på nogen af ​​disse virkninger.
Ufrivillige og ukontrollerede bevægelser kan udvikle sig i patienter, der tager Amitriptylin. Forekomst er størst blandt de ældre, især kvinder. Risikoen for at udvikle disse ufrivillige bevægelser og sandsynligheden de bliver permanent øges med langvarig brug, og med høje doser. Men det er muligt at udvikle disse symptomer efter kortvarig brug ved lave doser. Kontakt din sundhedspleje udbyder, hvis noget af følgende situationer opstår: ufrivillige bevægelser af tungen, ansigt, mund eller kæbe (f.eks fremspring af tungen, opsvulmen af ​​kinderne, rynker munden, tygge bevægelser), undertiden ledsaget af ufrivillige bevægelser i arme og ben.
Amitriptylin kan forårsage følsomhed for sollys. Undgå langvarig udsættelse for sol og anden ultraviolet lys (fx solarier). Brug solcreme og bære beskyttelsesdragt, indtil tolerance bestemmes.
Må ikke bliver overophedet i varmt vejr eller under træning eller andre aktiviteter, da hedeslag kan forekomme.
Diabetes patienter - Amitriptylin kan påvirke dit blodsukker. Kontrollér blodsukkeret nøje. Spørg din læge, før du ændrer dosis af din diabetes medicin.
Før du har nogen medicinsk eller tandpleje, akut lægehjælp, eller kirurgi, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du bruger Amitriptylin.
Udvis forsigtighed hos ældre, og de kan være mere følsomme over for dens virkninger, især svimmelhed på stående, hurtige hjerteslag; åndedrætsproblemer, vanskelig vandladning, og forstoppelse.
Graviditet og amning: Hvis du har planer om at blive gravid, drøfte med din læge fordele og risici ved at bruge Amitriptylin under graviditet. Amitriptylin udskilles i modermælken. Må ikke amme, mens du tager Amitriptylin.

Alle lægemidler kan give bivirkninger, men mange mennesker har ingen eller mindre, bivirkninger.

Spørg din læge, hvis nogen af ​​disse mest almindelige bivirkninger fortsætter eller bliver generende:

Sløret syn, ændringer i seksuel lyst eller evne, forstoppelse, diarré, svimmelhed, døsighed, mundtørhed, hovedpine, tab af appetit, kvalme, træthed, problemer med at sove, svaghed.

Søg lægehjælp med det samme, hvis nogen af ​​disse alvorlige bivirkninger forekomme:

Alvorlige allergiske reaktioner (udslæt, nældefeber, kløe, åndedrætsbesvær, trykken for brystet, hævelse i munden, ansigtet, læber eller tunge), brystsmerter, forvirring, mørk urin, vrangforestillinger, talebesvær eller synke, besvimelse, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, feber, kulderystelser, eller ondt i halsen, hallucinationer, ny eller forværret agitation, angst, panikanfald, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fjendtlighed, overdreven følelse af velvære, rastløshed eller manglende evne til at sidde stille, følelsesløshed eller snurren i en arm eller ben, ensidig svaghed, kramper, svær eller vedvarende svimmelhed eller hovedpine, svær eller vedvarende problemer med at sove, sløret tale, selvmordstanker eller-handlinger, tremor, problemer med vandladning, ukontrollerede muskelbevægelser (fx i ansigt, tunge, arme , ben), usædvanlig blødning eller blå mærker, usædvanlige eller svære psykiske eller humørsvingninger, problemer med synet, gulfarvning af hud eller øjne.

Dette er ikke en komplet liste over alle bivirkninger, der kan opstå. Hvis du har spørgsmål om bivirkninger, skal du kontakte din læge.

Købe Amitriptinova